logo duikvereniging Picasso logo duikvereniging Picasso

Picasso

duiken en fotograferen

De Rode Zee

Jacques Cousteau zei "De Ro­de Zee is won­der­baar­lijk - de bes­te duik­er­va­ringen heb ik hier mee­ge­maakt". Dit is van­daag nog steeds de waar­heid se­dert de ja­ren 50 en 60 toen Jacques Cousteau hier ex­plo­reer­de.
Nog steeds ma­ken veel dui­kers prach­ti­ge mo­men­ten mee in de Egyptische Rode Zee, of het nu de rif­fen van Tiran zijn of het wrak van de Thistlegorm in het noor­den of de Brother Islands in het mid­den van de Rode Zee of de vele rif­fen van St. Johns en Elphinstone van het die­pe zui­den. Men kan zijn le­ven hier door­brengen en nog al­tijd niet al­les ge­zien heb­ben.

Hurghada

Hurghada be­gon als vis­ser­dorp en is uit­ge­groeid tot een van de groot­ste bad­ste­den in Egypte. Het down­town ge­deel­te "Dahar" geeft je de kans om de Egyp­ti­sche ba­zaar am­bian­ce op te snui­ven. Mark­ten, le­der­wa­ren, goud, zil­ver, ta­pij­ten, spe­ce­rijen enz. Wees be­reid om af te dingen. Het ge­bied waar de mees­te ho­tels zijn is weg van down­town maar ver­schil­lend­e win­kels en res­tau­rants zijn op wan­del­af­stand of je kan de kor­te trip ook ma­ken in een taxi.

Hurghada beschikt over een 40 km lange kust­lijn. Zo'n 10 km voor de­ze uit­ge­strek­te kust­lijn be­vin­den zich di­ver­se ei­land­jes die zor­gen voor een groot aan­bod aan ver­schil­len­de tro­pische vis­soor­ten en prach­tige ko­raal­tui­nen. Shaab El Erg is het meest noor­de­lijk ge­le­gen rif voor Hurghada. Een tocht met een dag­boot brengt u naar dit prach­ti­ge hoef­ijzer­vormig-rif dat niet al­leen bij dui­kers een ge­lief­de spot is, maar ook bij dol­fij­nen.

afbeelding van maanvis
vis zwemmend in de verte
afbeelding van een keizersvis afbeelding van een keizersvis afbeelding van een kroonkoraalvlinder