logo duikvereniging Picasso logo duikvereniging Picasso

Picasso

duiken en fotograferen

Duikinfo

Onze duik­rei­zen naar Hurghada wor­den ver­zorgd door Dolphin Diving Club (CMAS ge­cer­ti­fi­ceerd). Al­le dui­ken in Hurghada zijn boot­dui­ken. U kunt naar keu­ze in Hurghada uw duik­pak­ket uit­brei­den met bij­voor­beeld wrak- of nacht­dui­ken (dit kunt u ter plek­ke re­ge­len). In­be­gre­pen in de duik­pak­ket­ten zijn 2 tanks, lucht, lood, trans­fers en des­kun­dige be­ge­lei­ding. In­dien u niet over een eigen duik­uit­rus­ting (snor­kel, duik­pak, zwem­vlie­zen, bril) be­schikt, kunt u deze ter plaat­se te­gen een klei­ne meer­prijs (ca € 20,- pd) huren bij de duik­school. U dient in het be­zit te zijn van een duik­brevet.

Down­load de pdf met prak­ti­sche in­for­ma­tie (duik­uit­rus­ting mee­ne­men in vlieg­tuig, dok­ters­ver­kla­ring, etc.)

afbeelding van maanvis
vis zwemmend in de verte
afbeelding van een keizersvis afbeelding van een keizersvis afbeelding van een kroonkoraalvlinder