logo duikvereniging Picasso logo duikvereniging Picasso

Picasso

duiken en fotograferen

Welkom

Elk jaar or­ga­ni­seert Picasso een duik­va­kan­tie waar on­ze le­den en hun fa­mi­lie aan kun­nen deel­ne­men. Met veel zorg kie­zen we steeds een schit­te­ren­de lo­ca­tie uit. Prach­tige fau­na en flo­ra, scheeps­wrak­ken,… We pro­be­ren voor elk wat wils te voor­zien.

Maar ook de fa­mi­lie­le­den die niet mee dui­ken, moe­ten aan hun trek­ken ko­men.
Er wordt dan ook even veel aan­dacht be­steed aan de keuze van het hotel.

We ho­pen dat de keu­ze jul­lie be­valt en dat jul­lie mas­saal in­schrij­ven om ons te ver­ge­zel­len.

afbeelding van maanvis
vis zwemmend in de verte
afbeelding van een keizersvis afbeelding van een keizersvis afbeelding van een kroonkoraalvlinder